Sunday, 17 May 2015

Tazkirah - Fadhilat Ayat Kursi

Fadhilat Ayat Kursi

Surah :Al-baqarah: ayat 255. yang bermaksud,

"Allah tidak ada tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. KepunyaaNya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan mereka tidak menegtahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakkiNya. Kursi (kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi dan llah tidak merasa berat memlihara keduanya dan Allah maha Tinggi lagi maha agung".
- (Bukhar Muslim)

Rasulullah saw, bersabda,
  1. "Sesungguhnya seagung-agung ayat dalam al-Quran adalah ayat Kursi; Barangsiapa membacanya nescaya Allah mengutuskan malaikat untuk menulis dari kebaikan-kebaikannaya dan menghapus dari keburukan-keburukanNya dari ketika itu sampai esok hari".
  2. Juga beliau bersabda: " Barangsiapa keluar dari rumahnya dan dibacanya ayat kursi maka Allah Ta'ala mengirim 70,000 malaikat yang meminta keampunan serta mendoakannya".
  3. Dan beliau bersabda, " Barangsiapa pulang ke rumahnya dan dibacakan ayat kursi,maka Allah tanggalkan sifat fakir dari di antara kedua matanya."
  4. "Barangsiapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka mia dijaga oleh dua malaikat hingga pagi hari".
  5. "Barang siapa membaca Ayat Kursi dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka Allah memasukkan empat puluh nur ke dalam setiap kubur dari dunia timur sampai ke dunia barat dan Dia luaaskan kubur itu serta didapatkannya pahala 60 nabi."