Tuesday, 10 December 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 14
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 14

Kompetensi 1 (Minggu 14)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Menjelaskan tentang munakahat dan hukum-hukum berkaitan.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Subangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Lembaran kerja
2.   Kuiz


Kompetensi 2 (Minggu 14)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Amali Pendidikan Islam

Pengurusan Jenazah
1.   Cara menunaikan solat
2.   Bacaan dan doa

Kaedah Pengajaran
1.   Tunjukcara
2.   Perbincangan

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Lembaran kerja
3.   Kuiz