Tuesday, 3 December 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 9
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 9

Kompetensi 1 (Minggu 9)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Menjelaskan munakahat dan hukum-hukum berkaitan.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Sumbangsaran
3.   Tunjuk cara
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Soal jawab
2.   Lembaran kerja

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD


Kompetensi 2 (Minggu 9)
Memahami dan mengamalkan adab dan akhlak Islam.
Memahami adab menjaga alam sekitar.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Soal jawab
2.   Lembaran kerja