Thursday, 5 December 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 11
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 11

Kompetensi 1 (Minggu 11)
Bacaan, Kefahaman dan Hafazan Ayat Al Quran
Membaca  ayat 127–123 surah al Nanl dengan betul dan bertajwid.

Kaedah Pengajaran
1.   Talaqqi dan Musyafahah
2.   Tasmi’ dan Tashih
3.   Bacaan beramai-ramai
4.   Latih tubi
5.   Kuliah atau penerangan
6.   Perbincangan
7.   Halaqah dan tadarus

Kaedah Pentaksiran
1.   Tasmi’
2.   Soal jawab
3.   Lembaran kerja


Kompetensi 2 (Minggu 11)
Memahami dan mengamalkan  adab dan akhlak Islam.
Menjelaskan sifat tawaduk.

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Penerangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Soal jawab
2.   Lembaran kerja.