Wednesday, 9 April 2014

Akhlak Islamiah (Bahagian 3) - Bahagian Akhlak Semester 1

10 SIFAT MAHMUDAH DAN 10 SIFAT MAZMUMAH

10 SIFAT MAHMUDAH
 1. Taubat
 2. Khauf - takut
 3. Zikr al-Maut - Ingat Mati
 4. Mahabbah - kasih sayang
 5. Zuhud
 6. Tawakkal
 7. Ikhlas
 8. Syukur
 9. Redha
 10. Sabar.
10 SIFAT MAZMUMAH
 1. Ghadab – marah
 2. Hasad Dengki
 3. Bakhil – kedekut
 4. Syarhu Ta'am - "Buruk Makan"
 5. Syarhu Kalam - "Buruk Cakap"
 6. Hubb al-Jah - Gila Kuasa
 7. Hubb al-Dunya - Gila Dunia
 8. 'Ujub - Hairan Diri - Syok sendiri
 9. Takabbur – Sombong
 10. Riya' - menunjuk-nunjuk.