Sunday, 11 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 5 - Minggu 6

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 5
MINGGU 6Kompetensi 1
-
LATIHAN 2

Kompetensi 2
Peranan dan kedudukan hadis sebagai panduan dan ikutan
1.     Memahami pengertian hadis beserta contoh
2.     Menyatakan  peranan hadis sebagai penjelas kepada al-Quran
3.     Menerangkan bahagian hadis dan maksud  bahagian  hadis tersebut
4.     Menerangkan maksud fahaman anti hadis

Kaedah Pengajaran
1.     Penerangan
2.     Soal jawab
3.     Perbincangan

Kaedah Pentaksiran
-

Bahan / Sumber
1.     Kertas Nota Penerangan
2.     Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4
3.     Buku Rujukan Tasawwur Islam SPM
4.     Laman Sesawang / blog yang berkaitan