Sunday, 18 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 6 - Minggu 10

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 6
MINGGU 10

Kompetasi 1

STANDARD KANDUNGAN
Penyelesaian Masalah

STANDARD PEMBELAJARAN
Asas dan Pertimbangan Penyelesaian Masalah Menurut Islam

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Menyatakan pengertian dan dalil penyelesaian masalah
2.     Menyatakan matlamat penyelesaian masalah
3.     Menerangkan keperluan penyelesaian masalah
4.     Menerangkan sumber penyelesaian masalah
5.     Meyakini kemampuan Islam menyelesaikan masalah

KAEDAH PENTAKSIRAN
1.     Latihan berkala

BAHAN/ SUMBER
1.     Tayangan LCD ayat
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4

Kompetasi 2

STANDARD KANDUNGAN
Penyelesaian Masalah

STANDARD PEMBELAJARAN
Cara  Penyelesaian Masalah

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah
2.     Menerangkan perlakuan dalam penyelesaian masalah
3.     Menerangkan amalan dalam penyelsaian masalah

KAEDAH PENTAKSIRAN
Latihan Bertulis

BAHAN/ SUMBER
1.     Tayangan LCD ayat
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4