Tuesday, 13 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 5 - Minggu 11

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 5
MINGGU 11

Kompetensi 1
SISTEM KEHAKIMAN MENURUT ISLAM
Memahami kehakiman berlandaskan al-Quran dan al-Hadis
1.     Menerangkan syarat-syarat perlantikan hakim
2.     Menyatakan tanggungjawab hakim
3.     Membincangkan keistimewaan sistem kehakiman Islam
4.     Menyenaraikan sumber-sumber kehakiman/perundangan Islam

Kaedah Pengajaran
1.     Penerangan Kuliah
2.     Perbincangan
3.     Soal Jawab
4.     Sumbangsaran
5.     Lawatan
6.     Ceramah daripada pakar undang-undang

Kaedah Pentaksiran
1.     Kuiz Spontan
2.     Soalan Latihan

Bahan / Sumber
1.     Tayangan LCD
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4

Kompetensi 2
-
LATIHAN 4