Monday, 12 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 5 - Minggu 10

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 5
MINGGU 10

Kompetensi 1
Sistem pemerintahan islam dan pentadbiran islam
1.     Memahami Tanggungjawab Pemimpin Dan Rakyat

Kaedah Pengajaran
1.     Penerangan Kuliah
2.     Perbincangan
3.     Soal Jawab
4.     Sumbangsaran

Kaedah Pentaksiran
1.     Kuiz Spontan
2.     Latihan

Bahan / Sumber
1.     Tayangan LCD ayat
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4


Kompetensi 2
SISTEM KEHAKIMAN MENURUT ISLAM
Memahami kehakiman berlandaskan al-Quran dan al-Hadis
1.     Memberikan pengertian kehakiman dan matlamat utama sistem kehakiman
2.     Menyatakan prinsip kehakiman
3.     Menghuraikan etika kehakiman Islam

Kaedah Pengajaran
1.     Penerangan Kuliah
2.     Perbincangan
3.     Soal Jawab
4.     Sumbangsaran

Kaedah Pentaksiran
1.     Kuiz Spontan
2.     Latihan

Bahan / Sumber
1.     Tayangan LCD
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4