Saturday, 17 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 6 - Minggu 7

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 6
MINGGU 7

Kompetasi 1

STANDARD KANDUNGAN
Falsafah Ibadah Dalam Islam

STANDARD PEMBELAJARAN
Pengertian Ibadah

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Menyatakan pengertian ibadah
2.     Mengetahui dalil berkaitan ibadah ( al-Dzariyat : 56)
3.     Menyatakan pembahagian ibadah
4.     Menghuraikan perkaitan ibadah khusus dan umum
5.     Menjelaskan sebab ibadah rosak
6.     Menghuraikan cara-cara meningkatkan kualiti ibadah kepada Allah

KAEDAH PENTAKSIRAN
1.     Kuiz/Latihan 2

BAHAN/ SUMBER
1.     Modul Pendidikan Islam Sem 6

Kompetasi 2

STANDARD KANDUNGAN
Falsafah Ibadah Dalam Islam

STANDARD PEMBELAJARAN
Konsep dan Falsafah Ibadah

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Menerangkan ciri kesempurnaan ibadat
2.     Menerangkan tujuan ibadat
3.     Menerangkan kesan ibadat tanpa syariat
4.     Menerangkan kesan syariat tanpa ibadat

KAEDAH PENTAKSIRAN
1.     Latihan

BAHAN/ SUMBER
1.     Modul Pendidikan Islam Sem 6