Sunday, 18 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 6 - Minggu 13

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 6
MINGGU 13

Kompetasi 1

STANDARD PEMBELAJARAN
Ulangkaji

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Penerangan
2.     Perbincangan
3.     Inkuiri
4.     Sumbangsaran

KAEDAH PENTAKSIRAN
1.     Kuiz
2.     Ujian ringkas
3.     Teka silangkata

BAHAN/ SUMBER
1.     Buku teks  Pendidikan Islam Tingkatan 5

2.     LCD