Sunday, 11 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 5 - Minggu 7

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 5
MINGGU 7

Kompetensi 1
Mengenalpasti pengaruh luar dan dalam  yang bertentangan dengan ajaran islam
1.      Menyatakan maksud fahaman mulhid
2.      Menyatakan maksud sekularisme, sosialisme, kapitalisme dan liberalisme
3.      Menyatakan keburukan fahaman kapitalisme, liberalisme dan sekularisme
4.      Menerangkan sebab masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid
5.      Menjelaskan cara fahaman mulhid mempengaruhi pemikiran umat Islam
6.      Menerangkan cara membasmi kefahaman mulhid dalamasyarakat

Kaedah Pengajaran
1.     Perbincangan
2.     Penerangan
3.     Inkuiri
4.     Pembelajaran Kendiri

Kaedah Pentaksiran
-

Bahan / Sumber
1.     Kertas Nota Penerangan
2.     Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4
3.     Buku Rujukan Tasawwur Islam SPM
4.     Laman Sesawang / blog yang berkaitan


Kompetensi 2
Menerangkan Konsep Rabbaniah
1.     Menyatakan pengertian dan prinsip Rabbaniyyah
2.     Menerangkan cara memiliki dan menghayati sifat Rabbaniyyah
3.     Menyatakan maksud agama
4.     Menyatakan ciri-ciri agama langit.  Menerangkan perbezaan antara agama budaya dan agama langit

Kaedah Pengajaran
1.     Perbincangan
2.     Penerangan
3.     Ceramah

Kaedah Pentaksiran
-

Bahan / Sumber
1.     Kertas Nota Penerangan
2.     Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4
3.     Buku Rujukan Tasawwur Islam SPM
4.     Laman Sesawang / blog yang berkaitan