Sunday, 18 January 2015

Rancangan Sesi Latihan Semester 6 - Minggu 11

KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 6
MINGGU 11

Kompetasi 1

STANDARD KANDUNGAN
Penyelesaian Masalah

STANDARD PEMBELAJARAN
Memahami Isu  Kemiskinan  Serta Penyelesaian Menurut Islam

KRITERIA PENCAPAIAN
1.     Menghuraikan sebab-sebab kemiskinan
2.     Menerangkan langkah-langkah menangani masalah kemiskinan
3.     Menghuraikan pengertian masalah gejala sosial dan contoh-contoh
4.     Punca-punca  gejala sosial
5.     Langkah-langkah mengatasi gejala sosial
6.     Menerangkan keburukan pendedahan aurat dan kebaikan menutup aurat
7.     Menerangkan sebab-sebab rasuah dan keburukan rasuah

KAEDAH PENTAKSIRAN
1.     Folio

BAHAN/ SUMBER
1.     Tayangan LCD ayat
2.     Internet
3.     Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
4.     Buku teks tasawwur Islam Tingkatan 4
5.     Buku aktiviti tasawwur Islam Tingkatan 4