Tuesday, 12 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 9

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 9

Kompetensi 1 (Minggu 9)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Menjelaskan jenayah dan hukumannya.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
3.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 9)
Memahami dan mengamalkan adab dan akhlak Islam.
Memahami dan mengamalkan sifat khauf dan raja’.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Ihya’ Ulumuddin.
3.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman