Wednesday, 27 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 5
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 5

Kompetensi 1 (Minggu 5)
Bacaan dan kefahaman Ayat Al Quran
Memahami serta mengamalkan ayat 5 – 7 Surah al-Mukminum

Kaedah Pengajaran
1.   Talaqqi dan musyafahah
2.   Tasmi’ dan tashih
3.   Bacaan dalam beramai-ramai
4.   Latih tubi
5.   Kuliah atau penerangan
6.   Perbincangan
7.   Halaqah dan tadarus

Kaedah Pentaksiran
1.   Tasmi’
2.   Kuiz Spontan

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Audio bacaan Qari
3.   Internet
4.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2
5.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 5)
Bacaan, Kefahaman dan Hafazan Ayat Al Quran
Menghafaz dan mengamalkan surah berikut:
1.   Surah al-Tin

Kaedah Pengajaran
1.   Talaqqi dan musyafahah
2.   Tasmi’ dan tashih
3.   Bacaan dalam beramai-ramai
4.   Latih tubi
5.   Kuliah atau penerangan
6.   Perbincangan
7.   Halaqah dan tadarus

Kaedah Pentaksiran
1.   Tasmi’
2.   Kuiz Spontan

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Audio bacaan Qari
3.   Internet
4.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2
5.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman