Monday, 18 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 13

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 13

Kompetensi 1 (Minggu 13)
Memahami dan menyakini akidah Islam yang benar
Menjelaskan tuntutan taubat.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Inkuiri
4.   Sumbangsaran

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
3.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 13)
Mengetahui dan mengambil iktibar daripada peradaban kerajaan dan tokoh Islam unggul
Menjelaskan sejarah ketokohan Ibnu Sina

Kaedah Pengajaran
1.   Pembentangan tugasan kumpulan
2.   Perbincangan tokoh

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz
3.   Pembentangan kumpulan

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Dokumentari perkembangan sejarah Islam
3.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman