Friday, 29 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 7
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 7

Kompetensi 1 (Minggu 7)
Mengetahui dan mengambil iktibar daripada peradaban kerajaan dan tokoh Islam unggul
Menjelaskan tentang:
1.   Latar belakang Kerajaan Abbasiah
2.   Faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiah
3.   Iktibar kegemilangan Kerajaan Abbasiah

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Peta Minda
3.   Pembentangan

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 5


Kompetensi 2 (Minggu 7)
Memahami dan mengamalkan adab dan akhlak Islam.
Menjelaskan adab berkomunikasi

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Soal jawab
2.   Lembaran kerja