Monday, 25 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 3
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 3

Kompetensi 1 (Minggu 3)
Memahami dan meyakini akidah Islam yang benar
Menjelaskan tentang:
1.   Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah.
2.   Prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Inkuiri
4.   Sumbangsaran
5.   Tayangan Video

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Ujian ringkas
3.   Teka silangkata

Bahan / Sumber
1.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
2.   Internet

Kompetensi 2 (Minggu 3)
Memahami dan menyakini akidah Islam yang benar
Menjelaskan tentang:
1.   Ancaman Syiah kepada Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Inkuiri
4.   Sumbangsaran
5.   Tayangan Video

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Ujian ringkas
3.   Teka Silangkata

Bahan / Sumber
1.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 5
2.   Internet