Tuesday, 5 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 4

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 4

Kompetensi 1 (Minggu 4)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam
Menjelaskan ibadah haji dan umrah

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Penerangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Folio
3.   Teka Silangkata

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD
2.   Buku panduan haji
3.   Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 4)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam
Menjelaskan ibadah haji dan umrah

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Sumbangsaran
4.   Tunjuk cara
5.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Folio

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD
2.   Teks Tasawwur Islam Tingkatan 5
3.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman