Friday, 15 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 12

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 12

Kompetensi 1 (Minggu 12)
Bacaan, Kefahaman dan Hafazan Ayat Al Quran
Memahami serta mengamalkan ayat 10 – 13 surah al Sof.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Inkuiri
4.   Sumbangsaran
5.   Tayangan Video

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Ujian Ringkas

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Teks ayat dan terjemahan
3.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman
4.   Internet


Kompetensi 2 (Minggu 12)
Mengetahui dan mengambil iktibar daripada peradaban kerajaan dan tokoh Islam unggul
Menjelaskan sejarah kerajaan Bani Umayyah.

Kaedah Pengajaran
1.   Pembentangan tugasan kumpulan
2.   Perbincangan tokoh

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz
3.   Pembentangan kumpulan

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Dokumentari perkembangan sejarah Islam
3.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman