Wednesday, 6 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 5

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 5

Kompetensi 1 (Minggu 5)
Memahami dan menyakini akidah Islam yang benar
Menjelaskan dosa:
1.   menderhakai ibu bapa.
2.   zina.
3.   arak dan dadah.

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Penerangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri
5.   Tayangan Video

Kaedah Pentaksiran
1. Tasmi’
2. Kuiz Spontan

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Audio bacaan Qari
3.   Internet
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 5)
Bacaan, Kefahaman dan Hafazan Ayat Al Quran
Menghafaz dan mengamalkan surah-surah
1.   Surah al-Qari’ah
2.   Surah al-Takathur

Kaedah Pengajaran
1.   Talaqqi dan Musyafahah
2.   Bacaan dalam kumpulan
3.   Tasmi’ dan Tashih
4.   Latih tubi
5.   Halaqah dan tadarus

Kaedah Pentaksiran
1.   Tasmi’
2.   Kuiz Spontan

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Audio bacaan Qari
3.   Internet
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman