Tuesday, 26 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 3 - Minggu 4
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 4

Kompetensi 1 (Minggu 4)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam
Menjelaskan tentang menakahat dan hokum-hukum berkaitan

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Penerangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Folio

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD
2.   Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 5


Kompetensi 2 (Minggu 4)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam
Menjelaskan tentang menakahat dan hokum-hukum berkaitan

Kaedah Pengajaran
1.   Perbincangan
2.   Penerangan
3.   Sumbangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Kuiz
2.   Folio

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD
2.   Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 5