Wednesday, 13 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 10

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 10

Kompetensi 1 (Minggu 10)
Bacaan, Kefahaman dan Hafazan Ayat Al Quran
Membaca  ayat 10–11 surah al Sof.

Kaedah Pengajaran
1.   Talaqqi dan Musyafahah
2.   Bacaan dalam kumpulan
3.   Tasmi’ dan Tashih
4.   Perbincangan hukum tajwid
5.   Halaqah dan tadarus

Kaedah Pentaksiran
1.   Tasmi’
2.   Kuiz  Spontan

Bahan / Sumber
1.   Tayangan LCD ayat
2.   Audio bacaan Qari
3.   Internet
4.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 10)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Amali Pendidikan Islam

1.   Doa  Iftitah
2.   Surah al fatihah
3.   Tahiyyat Akhir

Kaedah Pengajaran
1.   Tunjuk cara
2.   Simulasi
3.   Aktiviti Kumpulan

Kaedah Pentaksiran
1.   Teori
2.   Praktikal

Bahan / Sumber
1.   Alat bersuci