Tuesday, 19 November 2013

Rancangan Sesi Latihan Semester 2 - Minggu 14

KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 2
MINGGU 14

Kompetensi 1 (Minggu 14)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Menjelaskan jenayah dan hukumannya.

Kaedah Pengajaran
1.   Penerangan
2.   Perbincangan
3.   Subangsaran
4.   Inkuiri

Kaedah Pentaksiran
1.   Folio
2.   Kuiz

Bahan / Sumber
1.   LCD
2.   Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4
3.   Tafsir al-Quran Pimpinan Ar-Rahman


Kompetensi 2 (Minggu 14)
Memahami dan menjelaskan bidang ibadah dalam Islam.
Amali Pendidikan Islam

1.   Bacaan Tasbih
2.   Doa Qunut
3.   Doa Selepas Solat

Kaedah Pengajaran
1.   Tunjukcara
2.   Simulasi
3.   Aktiviti kumpulan

Kaedah Pentaksiran
1.   Teori
2.   Praktikal

Bahan / Sumber
1.   Buku Pafa