Saturday, 27 September 2014

Bahagian Akidah Semester 4 - Islam Agama Yang Benar


ISLAM AGAMA YANG BENAR

HASIL PEMBELAJARAN MODUL :
  1. Menyatakan bahawa Islam merupakan agama yang benar dan diredhai Allah
  2. Menjelaskan bahawa Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia.
  3. Berusaha melaksanakan tuntutan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
  4. Menjelaskan tentang perbezaan antara akidah yang benar dan akidah yang salah
  5. Menyatakan perbezaan antara akidah Islam dan akidah agama-agama lain dari sudut keesaan Tuhan
  6. Menyatakan perbezaan antara akidah Islam dan akidah agama-agama lain dari sudut sumber pegangan.

PENGENALAN
  • Islam ialah penyaksian bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan Muhammad  SAW itu adalah pesuruhNya. Penyaksian ini  diakui dengan hati dan disebut dengan lidah serta dibuktikan oleh anggota badan.
  • Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada rasulNya Muhammad bin Abdullah sebagai penutup bagi semua risalah ketuhanan. Ia bermula pada tahun 622 apabila wahyu pertama diturunkan  di Gua Hira', Arab Saudi.
  • Agama ini mengandungi enam rukun Iman dan lima rukun Islam serta Ihsan dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut. Ia adalah satu agama yang benar. Allah SWT tidak menerima seseorang itu beragama melainkan Islam.
  • Allah SWT telah menjadikan Islam satu agama yang mudah, tidak susah dan tidak membebankan ke atas penganutnya dengan sesuatu yang di luar kemampuan dan keupayaan mereka. Ia satu agama yang berasaskan kepada tauhid, bersimbolkan kebenaran, berpaksikan keadilan dan berteraskan sifat rahmat ke atas sekalian alam.
CIRI-CIRI ISLAM AGAMA YANG BENAR


BIL
CIRI
PENERANGAN
1
Rabbaniyyah
Segala bentuk, peraturan, konsep dan prinsip dalam ajaran Islam telah ditetapkan dan dating dari Allah (Rabb) yang sempurna dari segala segi, bukannya ciptaan manusia yang serba kekurangan

2
Syumuliyyah
Islam merupakan agama yang lengkap serta menyeluruh yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia sa,a ada politik , ekonomi, perumndangan social, akhlak, sains budaya dan lain-lain
3
Waqi iyyah
Ajaran Islam bersifat praktikal dan boleh diamalkan serta bersesuaian dengan realiti kehidupan manusia . Islam memberi penyelesaian kepada semua permasalahan.
Contoh:islam menggalakkan penggunaan akal dalam memahami agama, tidak seperti dalam ajaran Kristian Katholik yang mengarahkan penganutnya menerima sahaja fahaman gereja, yang akhirnya menyebabkan munculnya Kristian Protestan.
4
‘Alamiyyah
Islam bersifat universal, iaitu agama yang sesuai dengan semua manusia serta tidak terikat dengan masa, suasana dan tempat.
Contoh: Islam menjamin hak asasi manusia(kebebasan beragama, melindungi nyawa, memiliki harta dan memelihara maruah) tanpa mengikut status dan kedudukan seseorang.
5
Murunah
Islam ialah agama yang fleksibal atau anjal, iaitu berubah mengikut kesesuaian, namun masih tetap atas prinsip asasnya. Islam bersifat mudah dan memudahkan.
Contoh: kemudahan solat dengan cara duduk, berbaring dan sebagainya, tetapi prinsip asasnya solat mesti ditunaikan dalam keadaan apa sekali pun.