Monday, 24 March 2014

Isu-Isu Dalam Pelaksanaan Ibadah (Bahagian 1) - Bahagian Ibadah Semester 1

ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN IBADAH

THARAH

Taharah amat penting dalam Islam sama ada taharah haqiqi, iaitu suci pakaian, badan dan tempat sembahyang daripada najis ataupun taharah hukmi, iaitu suci anggota wudu' daripada hadath, dan suci seluruh anggota zahir daripada janabah (junub); sebab ia menjadi syarat yang berkekalan bagi sah sembahyang sebanyak lima kali sehari. Oleh kerana sembahyang adalah perlakuan menghadap Allah S.W.T., maka menunaikannya dalam keadaan suci adalah sebagai mengagungkan kebesaran Allah S.W.T. Walaupun hadath dan Janabah bukanlah najis yang dapat dilihat, tetapi ia tetap merupakan najis ma'nawi yang membawa kepada kotor tempat yang terkenanya. Oleh itu, apabila ia ada, maka ia mencacatkan penghormatan dan berlawanan dengan prinsip kebersihan. Untuk menyucikannya, maka perlulah mandi. Jadi, jelaslah taharah dapat menyucikan rohani dan jasmani sekaligus.

Isu-isu yang berkaitan dengan wuduk, tayammum dan solat merupakan perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap muslimin dan muslimat bagi menyempurnakan ibadat mereka.WUDUKSalah satu daripada syarat sah solat dan tawaf adalah berwuduk. Oleh itu, setiap jemaah haji wajib mengetahui hukum-hakam wuduk seperti fardu-fardunya, syarat-syarat sahnya, sunat-sunatnya dan perkara-perkara yang membatalkannya. Jemaah yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut mengundang risiko solat dan tawafnya menjadi tidak sah. Apabila tawaf tidak sah, maka kesannya ibadat haji dan umrah turut menjadi tidak sah. Ini kerana tawaf adalah salah satu daripada rukun-rukun haji dan umrah. Antara kesilapan yang dapat dikesan tentang kesilapan berwuduk di kalangan jemaah adalah membasuh muka dengan tidak sempurna, iaitu hanya membasuh bahagian depan muka sahaja, tidak diratai keseluruh bahagian muka. Sedangkan batasan muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut di sebelah atas sehingga sampai kedua tulang dagu sebelah bawah dan lintangannya adalah dari anak telinga hingga ke anak telinga yang satu lagi.

Penyakit selalu berhadath

Dalam beberapa kes, terdapat jemaah yang selalu berhadath atau sentiasa berada dalam keadaan kotor seperti mengidap penyakit kencing yang sentiasa menitis, luka atau bisul yang sentiasa mengalir, istihadah, buasir dan batuk lalu terkencing. Jemaah berkenaan perlu mengetahui beberapa hukum-hakam yang berkaitan dengan diri mereka. Beberapa peraturan dan panduan perlu diikuti apabila mahu melakukan solat dan tawaf :
  1. Apabila masuk waktu solat, hendaklah membersihkan kotoran. Kemudian membalut tempat berkenaan dengan kemas, seterusnya berwuduk dan segera menunaikan solat.
  2. Kadar segera yang dimaksudkan ini tidak termasuk persediaan untuk solat seperti menutup aurat, perjalanan ke masjid, menunggu jemaah, menunggu iqamah dan penentuan arah   kiblat. Tetapi bukan kerana makan, berbual dan seumpamanya.
  3. Setiap kali hendak berwuduk, wajib ditukar balutan (bagi luka atau bisul) atau lampin dan  seumpamanya (bagi istihadah, buasir dan kencing yang sentiasa menitis) dengan yang baru.
  4. Setiap kali wuduk hanya untuk satu ibadat fardu sahaja tetapi boleh untuk beberapa ibadat   sunat.Cara berniat ketika mengambil wuduk : "Sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat/tawaf".
Anggota Wuduk Berbalut Atau Ditampal Dengan Simen

Dalam keadaan tertentu, terdapat jemaah yang mengalami kecederaan yang memerlukan sebahagian anggota wuduknya dibalut atau ditampal dengan simen. Balutan dan simen tersebut menghalang air daripada sampai ke kulit. Jika balutan dan tampalan itu pada anggota wuduk, dia hendaklah berwuduk seperti biasa dan hanya menyapu air pada balutan tersebut. Dia digalakkan mengqadakan solat-solatnya setelah dia sembuh. Pandangan ini merupakan pendapat kedua dalam Mazhab Syafie dan telah diterima pada Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-20.

Dalam kes yang lain pula, terdapat jemaah yang terlantar di hospital yang langsung tidak dapat bergerak. Apabila masuk waktu solat, dia tidak dapat memperolehi bantuan daripada petugas hospital untuk membantunya berwuduk. Maka dalam keadaan ini, selama mana dia masih lagi ada akal, dia tetap wajib menunaikan solat walaupun tanpa berwuduk sebagai menghormati waktu. Solat-solat yang dilakukan dalam keadaan tersebut wajib diqada selepas dia sembuh.

Isu Batal Wuduk Melalui Sentuhan Kulit

Antara isu yang sering menjadi keresahan di kalangan jemaah adalah masalah batal wuduk apabila berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram terutama sekali ketika tawaf. Permasalahan ini telah diatasi apabila Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-21 telah memutuskan supaya jemaah beralih daripada pendapat yang masyhur dalam Mazhab Syafie kepada pendapat marjuh. Pendapat marjuh ini mengatakan bahawa tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Ini bermakna jemaah boleh meneruskan tawaf walaupun berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan tanpa membatalkan wuduk. Ruang lingkup pendapat marjuh ini boleh diperluaskan pengunaannya bermula dari tempat penginapan (di Makkah sahaja) seterusnya hingga ketika di dalam Masjidil Haram. Perkara ini juga boleh digunapakai ketika berada dalam keadaan masyaqqah (kesulitan) seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji (kes ini boleh dipakai ketika berada di Makkah dan Madinah). Namun perlu diingatkan bahawa pendapat ini sah digunapakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut Mazhab Syafie seperti keluar sesuatu daripada qubul dan dubur.