Friday, 21 March 2014

Rukun Islam (Bahagian 4) - Bahagian Akidah Semester 1

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. Kufur (kufur hakikat dan kufur nikmat)
 • Syirik bermaksud menyekutukan allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya (perbuatan)
 • Syirik jail bermaksud perlakuan syirik secara terang-terangan (contohnya: Menyembah berhala) ia membatalkan iman atau akidah
 • Syirik khafi bermaksud tidak meletakkan allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat (contohnya: riak, ujub dan takbur) iman atau akidah tidak terbatal tetapi merosakkan iman atau akidah.
2. Kufur (kufur hakikat dan kufur nikmat)
 • Kufur bermaksud tidak percaya kepada allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad.
 • Kufur hakikat bermaksud ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. (contohnya: menolak hokum yang terdapat dalam al-Quran)
 • Kufur nikmat bermaksud mengingkari allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaannya. (contohnya: boros membelanjakan harta)
3. Riddah
 • Maksudnya berpaling atau keluar daripada agama Islam.
 • Seseorang itu boleh menjadi murtad melalui:

CARA
HURAIAN
I’tikad
Berniat hendak meninggalkan agama Islam
Perkataan
Mengistiharkan dirinya keluar daripada agama Islam
Perbuatan
Menganut agama selain daripada agama Islam


Kesan daripada perbuatan riddah
 • Hubungan suami isteri terfasakh
 • Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam
 • Hartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama Islam
 • Haram dikebumikan diperkuburan Islam
 • Menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
Cara menangani orang murtad
 • Memberi nasihat supaya dia bertaubat
 • Membari perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf
 • Menguatkuasakan hukuman Islam iaiti dibunuh
Hikmah hukuman bunuh terhadap orang murtad
 • Membari amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan
 • Mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama Islam
 • Menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah belah dan huru-hara
 • Menghalang perbuatan yang merendah dan memburukkan agama Islam
4. Khurafat
 • Ia bermaksud kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam
Contoh khurafat yang masih diamalkan dalam masyarakat
 • mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang
 • mempercayaai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial
 • Membuang ancak bagi menghalau hantu
 • Mengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu hajat.
Kesan mempercayai dan mengamalkan khurafat
 • menyebabkan syirik dan batal imannya
 • membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara yang sia-sia
 • menyekat akal berfikir secara logic dan sistematik
 • masyarakat akan menjadi mundur kerana dipengaruhi oleh khayalan.
5. Sihir
 • Ia bermaksud ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib iaitu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudarat atau mengelirukan manusia.
Cara mengelakkan daripada terkena sihir
 • Beriman sepenuhnya kepada kekuasaan Allah
 • Sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada terkena sihir
 • Sentiasa membaca al-Quran
 • Beribadah dengan ikhlas
6. Nifak (Munafik)
 • Ia bermaksud berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah.
 • Orang yang melakukan sifat ini digelar munafik.
Akibat buruk munafik
 • Menghilangkan sikap percaya mempercayai
 • Melemahkan perpaduan masyarakat
 • Menghancurkan kekuatan umat Islam
 • Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan di akhirat
 • Menghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam.