Sunday, 5 January 2014

Kertas Tugasan EMPLOYABILITY SKILLS - Masalah Kualiti ProdukTAJUK:       MASALAH KUALITI PRODUK

TUJUAN:      

Kertas Tugasan ini adalah untuk bertujuan bagi menilai kefahaman pelatih-pelatih dalam Prosedur dan Standard Kualiti di tempat kerja.

ARAHAN:
Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas ini dan dibenarkan merujuk kepada:  Kertas Penerangan Z-009 / M07 / P(1).SOALAN :

      Bahagian  ini mengandungi lima soalan aneka pilihan dan tiga soalan subjektif.

1.    Apakah yang dimaksudkan dengan KUALITI?

A.    Keupayaan menghasilkan produk  yang ciri-cirinya memenuhi keperluan pelanggan
B.    Keupayaan mereka bentuk produk mengikut ciri-ciri pasaran semasa
C.   Keupayaan menghasilkan produk mengikut ciri-ciri trend masa kini
D.   Keupayaan menghasilkan produk yang mengikut ciri-ciri harga yang mampu-milik.


2.    Teknik Kawalan Kualiti yang digunakan untuk menerangkan punca-punca berlakunya sesuatu masalah ialah:

A.    Carta Pareto
B.    Gambarajah Sebaran
C.   Rajah Tulang ikan
D.   Lembaran semakan


        3. Histogram digunakan untuk ………………….   

A.    Mengesan sama ada produk berada dalam limit standard
B.    Mengesan data pola taburan dalam limit standard
C.   Mengesan hasil data dengan tepat dan ringkas
D.   Mengesan masalah sebenar standard kualiti


 4.  Pengurusan Kualiti mestilah:-

i.      Berorientasikan pelanggan
ii.   Berorientasikan produk
iii.  Bermatlamatkan penambahbaikan yang berterusan
iv.  Penglibatan sepenuhnya semua orang dalam organisasi

A.    i dan ii
B.    i dan iv
C.   ii dan iv
D.   i, iii dan iv

 
5.     Standard kualiti adalah

A.    penambahbaikan yang berterusan terhadap kualiti produk.
B.    tatacara menentukan cara-cara melaksanakan kerja bagi memastikan kualiti produk yang dihasilkan.
C.   Suatu ukuran atau sukatan kualiti barangan yang diterima umum.
D.   Penilaian terhad mutu barangan yang dihasilkan oleh sesebuah kilang.


6.    Produk yang berkualiti ialah produk yang menepati keperluan pelanggan.                  
     Nyatakan tiga (3) ciri-ciri produk yang berkualiti.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(3 Markah)


7.  Sekiranya kualiti hasil keluaran kilang di mana anda berkerja ditolak (rejected),            
     apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
            ___________________________________________________________________
(2 Markah)

  
8.    Nyatakan empat (4) ciri yang ada pada seorang pengawas yang baik.
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
(4 Markah)
ULASAN PEGAWAI PENILAI : 


Tandatangan Pegawai Penilai

Nama :
Tarikh:Ingin Menjana Pendapatan Sampingan Klik Di Sini http://www.theweeklypay.com/index.php?share=233973