Monday, 13 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 12KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 12

Kompetensi 1 (Minggu 12)
Bacaan, Kefahaman Ayat Al Quran
Memahami serta mengamalkan ayat 30-31 Surah al Nur.

Kaedah Pengajaran
1.   Membaca ayat 30-31 surah al Nur dengan betul dan bertajwid
2.   Menyatakan intisari ayat 30-31 surah al Nur
3.   Menjelaskan tuntutan menjaga pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan
4.   Menjelaskan batas-batas pergaulan dan aurat

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab
3.   Perbincangan berkumpulan

Bahan / Sumber
1.   Buku Teks Tingkatan 5