Tuesday, 14 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 13KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 13

Kompetensi 1 (Minggu 13)
Akhlak
Memahami dan mengamalkan sifat jatidiri

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan maksud sifat jatidiri
2.   Menyenaraikan ciri-ciri jatidiri
3.   Menjelaskan kelebihan sifat jatidiri
4.   Menerangkan akibat tidak bersifat jatidiri
5.   Sentiasa mengamalkan sifat jatidiri dalam kehidupan

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab
3.   Perbincangan berkumpulan
4.   Sumbangsaran

Bahan / Sumber
1.   Artikel dari internet
2.   Edaran
3.   Majalah