Saya sedang membuat kajian tahap keberkesanan dan kepuasan blog ini kepada semua pengujung dan pengguna. Mohon jasa baik tuan/puan atau pelajar-pelajar untuk mengundi di bawah ini. Kerjasama dari semua amat saya hargai. Terima Kasih

Tuesday, 14 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 13KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 13

Kompetensi 1 (Minggu 13)
Akhlak
Memahami dan mengamalkan sifat jatidiri

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan maksud sifat jatidiri
2.   Menyenaraikan ciri-ciri jatidiri
3.   Menjelaskan kelebihan sifat jatidiri
4.   Menerangkan akibat tidak bersifat jatidiri
5.   Sentiasa mengamalkan sifat jatidiri dalam kehidupan

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab
3.   Perbincangan berkumpulan
4.   Sumbangsaran

Bahan / Sumber
1.   Artikel dari internet
2.   Edaran
3.   Majalah