Tuesday, 7 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 7KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 7

Kompetensi 1 (Minggu 7)
Akhlak
Memahami dan mengamalkan adab bekerja

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan maksud adab bekerja
2.   Menyenaraikan adab-adab bekerja
3.   Menerangkan akibat tidak menjaga adab semasa bekerja
4.   Sentiasa menjaga adab bekerja

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab
3.   Perbincangan berkumpulan
4.   Sumbangsaran

Bahan / Sumber
1.   Artikel dari internet
2.   Edaran


Kompetensi 2 (Minggu 7)
Memahami dan mengamalkan sifat Istiqamah

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan maksud istiqamah
2.   Menjelaskan cirri-ciri istiqamah
3.   Menerangkan akibat tidak beristiqamah
4.   Sentiasa beristiqamah dalam kehidupan

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab
Bahan / Sumber
1.   Artikel dari internet