Tuesday, 7 January 2014

Kertas Tugasan EMPLOYABILITY SKILLS - Konflik Di Tempat KerjaTAJUK:       KONFLIK DI TEMPAT KERJA

TUJUAN:      
Kertas Tugasan ini adalah untuk bertujuan bagi menilai kefahaman pelatih-pelatih terhadap tajuk di atas selepas sesi pengajaran supaya dapat menangani kemungkinan konflik yang ada di tempat kerja.    

ARAHAN:
Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang terkandung dalam kertas ini dan dibenarkan merujuk kepada:  Kertas Penerangan Z-009 / M07 / P(3).
SOALAN :


1.       Nyatakan definisi konflik.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(2 Markah)

2.       Nyatakan tiga (3) punca-punca konflik
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(3 Markah)

3.       Berikan dua (2) kebaikan dan dua (2) keburukan konflik di tempat kerja.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(4 Markah)


4.       Jelaskan tiga (3) kaedah dalam menangani konflik di tempat kerja anda.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(3 Markah)


ULASAN PEGAWAI PENILAI :Tandatangan Pegawai Penilai

Nama :

Tarikh :


Ingin Menjana Pendapatan Sampingan Klik Di Sini http://www.theweeklypay.com/index.php?share=233973