Wednesday, 1 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 3KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 3
MINGGU 3

Kompetensi  (Minggu 3)
AKIDAH
(Bahagian 1)
Memahami dan menyakini bahawa Islam adalah akidah yang benar serta bagaimana mempertahankannya

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan bahawa Islam merupakan agama yang benar dan diredhai Allah
2.   Menjelaskan bahawa Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia
3.   Berusaha melaksanakan tuntutan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Kaedah Pentaksiran
1.   Penerangan
2.   Soaljawab