Wednesday, 8 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 8KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 8

Kompetensi 1 (Minggu 8)
Membaca dan menghafaz surah-surah pilihan dan mengamalkannya dalam solat serta amalan harian

Kaedah Pengajaran
1.   Menghafaz surah al’Alaq dengan betul, bertajwid dan lancar
2.   Menghafaz surah al Qadr dengan betul, bertajwid dan lancar
3.   Mengamalkan surah-surah yang dihafaz di dalam solat dan amalan harian

Kaedah Pentaksiran
1.   Hafazan

Bahan / Sumber
1.   Al-Quran
2.   Edaran ayat hafazan