Monday, 6 January 2014

Rancangan Sesi Latihan Semester 4 - Minggu 6KOLEJ VOKASIONAL BUTTERWORTH
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 4
MINGGU 6

Kompetensi  (Minggu 6)
Ibadah (Bahagian 2)
Memahami dan menjelaskan hukum-hukum Islam dalam muamalat

Kaedah Pengajaran
1.   Menyatakan prinsip asas:
a)   Pembiayaan
b)  Syarikat
2.   Mengenalpasti institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan kewangan secara Islam
3.   Menjelaskan tatacara penubuhan dan pengoperasian syarikat secara Islam
4.   Mengamalkan prinsip-prinsip perniagaan secara Islam

Kaedah Pentaksiran
1. Soaljawab
2. Sumbangsaran

Bahan / Sumber
1.   Buku Teks Tingkatan 4